global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Direktøren ser tilbage på de første 10 år

2. maj 2016

Den 2. maj 2016 har direktør Ole Hessels, 10 års jubilæum hos High:five.

 

Ole Hessel ser her tilbage på High:fives indsats og resultater i det seneste årti og på, hvilken udvikling han ser for fremtiden.

 

Hvilken opgave stod du efter din opfattelse overfor, da du i 2006 takkede ja til ansvaret som leder af High:five?

Opgaven var og er stadig at skabe job og uddannelse til unge i fare for marginalisering som følge af kriminalitet – altså unge med en ”plettet” straffeattest og afsonere.

Det lyder ret simpelt, men det er en opgave, der kræver samarbejde med det offentlige, unge der vil og kan og virksomheder, der er parate til at give dem en chance. Så forudsætningen for at løse opgaven har altid været at samarbejde og at evne at motivere og bygge bro.

Sammenlignet med en privat virksomhed, er der også i vores arbejde tale om et leverandør, produkt og kundeforhold. Hos os er leverandørkæden dog skrøbelig, produktet er umiddelbart uønsket, og kunderne ser ikke sig selv som kunder. 

Derfor var første opgave at finde argumenterne for, hvorfor offentlige myndigheder skulle samarbejde, de unge skulle gå vejen, og virksomhederne skulle åbne døren. Med hjælp fra kolleger, der kendte alle tre verdener, blev modellen tegnet, og den har båret os frem igennem de sidste 10 år.

 

Hvilken målsætning satte du dig i 2006 og er den blevet opfyldt?

For mig har målsætningen altid været, at vi skal hjælpe så mange unge som muligt til at skifte livsstil, og fastholde dem i et almindeligt liv langt væk fra kriminalitet. Det tjener de unge, os andre og samfundet bedst.

De unge har mange nederlag med i bagagen, og de har brug for succesoplevelser. Derfor har det været vigtig for mig, at vi gjorde alt for at sikre, at de unge landede et sted hvor de følte sig godt tilpas, og at virksomhederne fik dét, som havde brug for – nemlig arbejdskraft.

Samtidig er det vigtigt for mig, at vi gennem vores arbejde nedbryder barrierer, skaber indsigt og forståelse på tværs af samfundet, og at vi inspirerer til vedvarende forandringer til gavn for samfundet.

Jeg synes vi er nået langt, men der er stadig meget, der kan gøres.

 

Hvordan har High:five som organisation udviklet sig over de seneste 10 år?

Vi startede 5 personer i foråret 2006 og organisationen er løbende udvidet i takt med en stigende bevilling. I dag er vi 22, vi er landsdækkende og modellen High:five er finjusteret og nedskrevet i en konceptbeskrivelse, der er kendt både i ind- og udland. 

Ved indgangen til 2016 blev High:five Fonden etableret med støtte af virksomheder og fonde, og organisationen High:five er nu forankret i sin egen fond, som jeg ser som en velegnet platform for ny udvikling.

I løbet af de sidste par år er drift- og personaleansvar lagt ud til regionslederne af 3 teams og vi kan i sekretariatet nu se frem mod nye udfordringer.

 

Hvilke resultater har High:five skabt?

Siden 2006 har High:five etableret næsten 2.000 match mellem unge og virksomheder, og vi skønner at mere end 5.000 unge har fået hjælp eller rådgivning af os.

Siden 2010, hvor vi blev landsdækkende, er omkring 70 % af de unge blevet fastholdt i et nyt liv, og det tal er højere, end jeg fra starten havde regnet med.

Vi har levet i en omskiftelig verden de sidste 10 år. Finanskrisen, skiftende regeringer, kommunalreformen, politikredsreformen og kriminalforsorgsreformen har lært os at navigere i både med- og modvind, men det har kun gjort organisationen stærkere og mere robust, og så har det lært os at være omstillingsparate.

 

Er der begivenheder eller omstændigheder der særligt har gjort indtryk på dig i dit arbejde i High:five?

Da jeg for 10 år siden kastede mig over opgaven med at etablere High:five, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, hvilken vidunderlig verden, der ville åbne sig for mig.

Ikke kun fordi vi med succes løfter en opgave, der i den grad giver mening for rigtig mange mennesker, men også fordi jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, der dybt inde i hjertet brænder for at gøre en forskel for andre.

Dels mine kolleger, der knokler hver dag for at hjælpe de unge og som glædes når det lykkes og bliver triste, når det ikke gør. Men også alle vore samarbejdspartnere i det offentlige, som vitterlig brænder for deres arbejde. Hertil kommer de mange tusinde virksomheder, der evner at se på mennesket bag den brogede fortid.

Og jeg glædes samtidig over at have mødt ministre og politikere fra alle partier, der på trods af forskellige holdninger, som alle er åbne for dialog og arbejder uendeligt hårdt for at gøre Danmark til et bedre sted.

 

High:five har vundet CSR Award pris, vi har vundet penge fra Crime Stat hos Dansk Erhverv, og vi har modtaget Venstres Frihedspris. Alt sammen er anerkendelser af vores indsats og vores arbejde. Og når Estlands Indenrigsministerium her i 2016 beslutter at kopiere modellen High:five, så må det være bevis på, at andre tror på modellen.

Det gør mig unægtelig både stolt og glad.

 

 

Har de problemstillinger, som lå til grund for High:fives grundlæggelse i 2006, ændret sig op til i dag?

Grundlaget for etableringen af High:five var et håb om, at udsigten til et arbejde kunne motivere unge til at forlade den kriminelle løbebane og skabe sig et nyt liv. Samtidig var det også en erkendelse af, at virksomhederne havde brug for hjælp, hvis de skulle ansætte tidligere straffede.

Vi er nået et godt stykke i løbet af de sidste 10 år.

Langt flere unge rækker i dag hånden ud mod en anden tilværelse, og langt flere virksomheder tager i dag beslutninger om at ansætte dem. Strafmetoder er ændret til det positive, og der er politisk fokus på straffeattesternes blokeringer og den demotiverende effekt af den offentlige gæld. 

Der er stadig langt at gå, men i takt med det øgede samarbejde på tværs mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, har der åbnet sig nye muligheder, som skal afprøves.

 

Er der i dag og fremover brug for den indsats som High:five leverer?

Ja. Der er brug for en ”isbryder” og en ”brobygger” nu og måske for altid.

Jeg kunne håbe på, at offentlige myndigheders evne til at samarbejde med private virksomheder og private virksomheders sociale ansvarlighed for så vidt angår ansættelse af tidligere straffede blev så godt, at High:five kunne trække sig tilbage. 

Jeg tror dog at tilstedeværelsen af High:five som facilitator af nye tiltag og som inspirator til nedbrydning af barrierer i samfundet, fortsat vil være vigtig.

 

Hvordan ser du High:fives fremtidige udvikling?

High:five har i løbet af de sidste 10 år udviklet en effektiv metode og skabt et godt brand. Vi skaber gode resultater både på drifts- og udviklingssiden, og vi italesætter løbende de udfordringer, der er omkring resocialisering af tidligere straffede.

Vi sætter samtidig kikkerten for øjet og sætter en langsigtet kurs:

High:five har grundlæggende to opgaver – at skabe job og uddannelse til tidligere straffede, og at udvikle nye metoder og værktøjer. Disse to opgaver skal prioriteres og vægtes for fremtiden.

Med den nuværende metode vil det teoretisk være muligt at løfte flere match, end vi gør nu, men det forudsætter, at ”leverandør”, ”produkt” og ”kunde” potentialet er til stede.

Samtidig er der mulighed for udvikling af nye tiltag, der kan hjælpe udsatte unge videre i livet, og også styrke et offentlig-privat samarbejde. På den måde nedbrydes de barrierer, der spænder ben for de unge.

Jeg mener, at vi skal gøre begge dele, for det retter sig mod to forskellige mål – de unge og samfundet.

 

Til sidst: hvordan skal dagen fejres?

Min søde kone har lovet mig brunch – og så skal der arbejdes.

 

Hvad Ole ikke vidste, da interviewet blev gennemført, var at han ville blive overrasket af High:fives personale på hans bopæl. Her blev jubilaren fejret på behørig vis.

 

 

 

 

Right