global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

High:five Fonden

High:five Fonden blev grundlagt i januar 2016 som fremtidigt forankringssted for organisationen High:five, samt organisationens ansatte. 

 

High:five Fondens bestyrelse

Bestyrelsen for High:five Fonden består af repræsentanter fra virksomheder, politiet, Kriminalforsorgen, samt en repræsentant fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

 

High:five Fondens bestyrelsen

 

 

Medlemmer af bestyrelsen

 

Henrik Holck, Executice Vice President, DFDS A/S
Formand:

Henrik Holck
Executice Vice President, DFDS A/S

Andre tillidshverv:

•  Formand for Den Sociale Arbejdsmarkedsfond
•  Næstformand for Handelsflådens Velfærdsråd
•  Medlem af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar
•  Formand for DFDS Jubilæumsfond
•  Medlem af DIS kontakt udvalg
•  Næstformand for forhandlingsudvalget, Danmarks Rederiforening


Henrik Holck har siden 2007 været ansat i DFDS A/S. Tidligere har han været management konsulent og haft jobs i Oticon, FOSS og Orange. Henrik er Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 1992.

 

 

Anne-Birte Kylling Direktør, partner, DISCUS A/S

Anne-Birte Kylling

Direktør, partner, DISCUS A/S

Anne-Birte Kylling startede i 1998 konsulentfirmaet DISCUS sammen med Hans Bach. DISCUS er et konsulentfirma, der arbejder med innovation på beskæftigelsesområdet og på socialområdet. DISCUS arbejder med implementering af nye reformer og indsatser, med strategiudvikling, med analyser og evalueringer samt med praksisnær organisationstilpasning, metode- og kompetenceudvikling.  

Anne-Birte Kylling blev i 2005 af VFSA bedt om at udarbejde en projektmodel for High:five, rekruttere en projektchef – og indgå i styregruppen for High:five, hvor hun siden har været medlem.

 

 

Benny Christensen Udviklingskonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

 Benny Christensen
Udviklingskonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Benny Christensen er Master i Voksenuddannelse og livslang uddannelse og diplomuddannet i Samfundsvidenskabelig Metodevalg. Er ansat som udviklingskonsulent for erhvervsuddannelse (EUD og AMU) til indsatte samt offentligt og privat samarbejde – OPS.

 

 

Charlotte Bergen Skov Chefkonsulent, Rigspolitiet 

Charlotte Bergen Skov

Chefkonsulent, Rigspolitiet

Andre tillidshverv: 
•  Bestyrelsesmedlem i Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet

Charlotte Bergen Skov er uddannet antropolog, har en lederuddannelse og er ansat som leder i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter. Hun har i mange år arbejdet med forebyggelse af kriminalitet og har tidligere arbejdet bl.a. i Det Kriminalpræventive Råd, Kriminalforsorgen og på Københavns Universitet. 

 

 

Christina Schultz Sekretariatsleder, VFSA

Christina Schultz
Sekretariatsleder, VFSA (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar)

 

Andre tillidshverv: 
•  Medlem af Advisory Board, CSR Awards

Christina Schultz er uddannet Cand. Scient. Soc. med en baggrund inden for CSR. VFSA var initiativtager til High:five og arbejder løbende på at sætte socialt ansvar på dagsordenen, både som rådgiver for beskæftigelsesministeren og ved at inspirere flere danske virksomheder til at arbejde med fastholdelse, forebyggelse og indslusning af udsatte grupper.

 

 

 

 

 

Mogens Lindhard

Sustainability Manager, Grundfos A/S

 

Andre tillidshverv:

•  Bestyrelsesformand i Cabi
•  Bestyrelsesmedlem i jubilæumsfonden for Grundfos A/S
•  DA repræsentant i regionalt arbejdsmarkedsråd, Midtjylland (RAR)
•  Formand for Team Rotary Favrskov. Et frivilligt social projekt, der har til formål at indsamle penge til velgørenhed lokalt, nationalt og internationalt

 

Mogens Lindhard er ansat i Grundfos med ansvar for koncernens sociale ansvar. Han har arbejdet med ledelse, human ressource og socialt ansvar på ledelses- og bestyrelsesniveau i mere end 20 år. Dermed har en opbygget stor erfaring og kompetence med bl.a. fastholdelse af egne medarbejdere på særlige vilkår, afklaring og integration af udsatte borgere i virksomheden.